התקציב הוא הבית. קשה איתו ואי אפשר בלעדיו… אם לא נתמודד איתו מראש זה עלול לפגוע בהמשך בהצלחה של הפרויקט.מבחינתנו התקציב "על השולחן" מהרגע הראשון. הפרויקט מתחיל בהערכת עלויות מפורטת שלנו לעבודות ולרכישות בפרויקט,הערכה שנבחנת מחדש ומתעדכנת לאחר שלב התכנון הראשוני. טבלת אקסל מפורטת המציינת עלות מוערכת לכל עבודה ורכישה, הכרחית כרפרנס לקבלת החלטות בפרויקט השיפוץ. מרכיב העלות הגבוה ביותר הוא עבודת הקבלן הראשי-מנהל הפרויקט. העלויות הגבוהות הנספות הן:חלונות,מיזוג אוויר,נגרויות וסעיף הריצופים והחיפויים. ניהול תקציב נכון מאפשר לשמור על היכולת להשלים את הפרויקט במלואו-כולל נגרויות,רכישות ריהוט ופריטים.

בניית תקציב לשיפוץ הבית

אודות סרט תדמית

בניית תקציב לשיפוץ הבית

אודות הסרט

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

בניית תקציב לשיפוץ הבית

התקציב הוא הבית. קשה איתו ואי אפשר בלעדיו… אם לא נתמודד איתו מראש זה עלול לפגוע בהמשך בהצלחה של הפרויקט.מבחינתנו התקציב "על השולחן" מהרגע הראשון. הפרויקט מתחיל בהערכת עלויות מפורטת שלנו לעבודות ולרכישות בפרויקט,הערכה שנבחנת מחדש ומתעדכנת לאחר שלב התכנון הראשוני. טבלת אקסל מפורטת המציינת עלות מוערכת לכל עבודה ורכישה, הכרחית כרפרנס לקבלת החלטות בפרויקט השיפוץ. מרכיב העלות הגבוה ביותר הוא עבודת הקבלן הראשי-מנהל הפרויקט. העלויות הגבוהות הנספות הן:חלונות,מיזוג אוויר,נגרויות וסעיף הריצופים והחיפויים. ניהול תקציב נכון מאפשר לשמור על היכולת להשלים את הפרויקט במלואו-כולל נגרויות,רכישות ריהוט ופריטים.

סרטון תדמית

בניית תקציב לשיפוץ הבית

התקציב הוא הבית. קשה איתו ואי אפשר בלעדיו… אם לא נתמודד איתו מראש זה עלול לפגוע בהמשך בהצלחה של הפרויקט.מבחינתנו התקציב "על השולחן" מהרגע הראשון. הפרויקט מתחיל בהערכת עלויות מפורטת שלנו לעבודות ולרכישות בפרויקט,הערכה שנבחנת מחדש ומתעדכנת לאחר שלב התכנון הראשוני. טבלת אקסל מפורטת המציינת עלות מוערכת לכל עבודה ורכישה, הכרחית כרפרנס לקבלת החלטות בפרויקט השיפוץ. מרכיב העלות הגבוה ביותר הוא עבודת הקבלן הראשי-מנהל הפרויקט. העלויות הגבוהות הנספות הן:חלונות,מיזוג אוויר,נגרויות וסעיף הריצופים והחיפויים. ניהול תקציב נכון מאפשר לשמור על היכולת להשלים את הפרויקט במלואו-כולל נגרויות,רכישות ריהוט ופריטים.

שיתוף

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
הפייסבוק
סרטים נוספים באתר
הפייסבוק
מה הסרט שלכם?!
הפקת פרסומת, סרטוני תדמית, הפקת קורסים דיגיטליים...
או